Místní knihovna Zubří


Archiv

 

Malá knihovnická slavnost 2009

Krajská knihovna Vysočiny pořádala již osmým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které se snažila ocenit obětavou práci knihovníků neprofesionálních knihoven, kterých je v kraji Vysočina 565.

Poslední oceněnou knihovnicí byla paní Věra Buchtová, která zastává práci knihovnice v Zubří od roku 1972. Knihovna se za vydatné pomoci čtenářů třikrát stěhovala, až získala vhodné umístění v budově obecního úřadu. Protože paní Buchtová pracovala jako učitelka, využívá ve své práci kontakt s dětmi a žáky místní mateřské a základní školy k uspořádání besed, exkurzí a návštěv v knihovně. Tím získává nové čtenáře. Knihovna v Zubří se aktivně zapojuje i do celostátních knihovnických akcí. V současné době jsou čtenářům a široké veřejnosti k dispozici dva počítače s možností využití internetu. Knihovna je metodicky řízena Městskou knihovnou v Novém Městě na Moravě a spolupracuje i s KMJS ve Žďáře nad Sázavou, odkud si půjčuje výměnné soubory knih na doplnění základního fondu, s její pomocí byla i automatizována. Místní lidová knihovna v Zubří se svými výsledky řadí k nejlepším v kraji Vysočina a po zásluze získává titul Knihovna Vysočiny roku 2009“.

     

Kontakt: 566 617 377